Hopp til innholdet

Kode 160 kurs

Målgruppe

 • Ambulansepersonell eller personell som er under utdanning
 • Frivillige organisasjoner som har utrykningskjøring i sin tjeneste
 • Brannvesen

Opptakskrav

 • Være fylt 20 år, og hatt førerkort klasse B uavbrutt siste to år
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse D (buss)
 • Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring – eller være under eller ha gjennomført utdanning der utrykningskompetanse er nødvendig

Gjennomføring

 • Nettbasert forkurs tilgjengelig fra påmelding
 • Utrykningsøvelser
 • Teorikurs
 • Utrykningsøvelser
 • Avsluttende øvelser – prøver

Pris

 • 24.590,- kr pr deltaker

Kursavgiften dekker nettbasert forkurs, teoriundervisning, alle obligatoriske kjøretimer og bruk av kjøretøyet til førstegangs oppkjøring.

Avgifter til Statens Vegvesen for teoriprøve, praktisk prøve og førerkort kommer i tillegg.

Ved avbestillinger senere enn èn måned før kursstart belastes normalt full kursavgift.

Om kurset

Ettersom våre kursdeltakere i all hovedsak kommer fra Brannvesen og ambulansetjenester, legges det opp til å utvikle en kjørestil som er forenelig med utrykningskjøring med store kjøretøy og pasienttransport.

I tråd med utrykningsforskriftens §36 anbefaler vi de aktuelle trinn II-kursene for hhv ambulanse og brann.