Hopp til innholdet

Påmelding

Påmelding til kurs

Feks. om du har behov for muntlig prøve, lydstøtte til teoriprøve, har lesevansker eller lignende.
• Legeattest for gruppe 3 (buss, kjøreseddel, utrykningsbevis) tas med første dag. Ikke eldre enn 6 måneder.
• Kandidaten må ha hatt førerkort klasse B uavbrutt de to siste årene ved kursstart.
• Gyldig legeattest for førerkort Gruppe 3 (buss, kjøreseddel og utrykningsbevis) tas med første dag.
• Kunne dokumentere tilhørighet til en utrykningsetat eller være under utdanning til arbeid der utrykningskompetanse er nødvendig tas med første dag.
• Kursavgiften skal være betalt før kursstart (gjelder ikke i tilfeller der tjenestestedet skal dekke kurset).
• Påmeldingen er bindende fra og med 1 måned før kursstart. Ved avbestilling etter dette belastes full kursavgift. (Det aksepteres endringer i deltakere).