Hopp til innholdet

Vedlikeholdstrening – Liten bil

Vedlikeholdstrening – Liten bil

For å vedlikeholde og videreutvikle utrykningskompetansen er tjenestestedene pålagt å ha en intern instruks for dette etter utrykningsforskriftens §§ 36 og 37, og at dette skal foregå i forhold til type oppdrag og kjøretøy i utrykningsførerens tjeneste.

Dersom du kjører liten bil i din tjeneste som f.eks. befalsbil, fremskutt enhet, legevaktsbiler o.l. er dette det rette for deg.

Tjenestesteder som har valgt å bli med i denne ordningen, vil motta innkalling for lokal gjennomføring etter allerede avtalt plan og instruks.

Som deltaker i skolebrannbilen får du følgende

 • Utarbeidelse av intern instruks jf. kravene i utrykningsforskriften
 • Utarbeidelse av plan for gjennomføring
 • Digital tilgang til sluttvurderingene etter gjennomføring, med eventuelle tilrådninger for oppfølging dersom det ikke er måloppnåelse etter uttalte vurderingskriterier. Ved tilrådning om oppfølging skal det foreligge konkret forslag senest to uker etter gjennomføring.
 • Digital tilgang til utløpsdatoer for førerkort og kompetansebevis
 • Oversikt over personell ved tjenestestedet som har gjennomført Kode 160-kurs hos Utrykningsskolen/Haugesund Brannvesen, samt digital tilgang til opplæringskortet ved grunnopplæringen til den enkelte elev.
 • Digital mulighet å legge inn behovet for Kode 160-kurs – som i neste omgang brukes til planlegging av nye Kode 160-kurs
 • Hefte med kjøregårdsøvelser, samt dokumentasjonsdel for gjennomføring og egen vedlikeholdstrening av aktuelle kjøretøy utenom utrykningskjøringen
 • Praktisk gjennomføring av vedlikeholdstrening i utrykningskjøring og gjennomgang av korrekt pasientsikring
 • Oppfølging og eventuell tilbakeføring som fører dersom et mannskap har vært innblandet i alvorlig ulykke med utrykningskjøretøyet
 • Bistand til tjenestestedet dersom det har vært alvorlig ulykke med ambulanse, med bl.a fremleggelse av underbyggende dokumentasjon på gjennomført vedlikeholdstrening.

Gjennomføring

 • Forkurs
  Før deltakerne skal gjennomføre den praktiske kjøredagen er det lagt opp til et nettbasert forkurs med noen oppgaver som deltakerne skal jobbe litt med for å friske opp gammel teoretisk kunnskap.
 • Kartlegging
  Kandidatene blir kjent med skolebilen og kjører en liten tur slik at instruktøren får et inntrykk av den enkeltes utgangspunkt
 • Veiledning/instruksjon
  Etter at kartleggingsøkta er gjennomført klargjør instruktøren fokusområder før de neste kjøreøktene der instruktøren er mer aktiv og veileder og instruerer underveis.
 • Sluttvurdering
  Ved sluttvurdering gjennomfører den enkelte kandidat en selvstendig kjøretur der instruktøren gjør en vurdering opp mot gjeldende vurderingskriterier.

  Notatene legges inn i intranettet som tjenestestedet har tilgang til. Ved eventuelle tilrådninger legges dette frem for tjenesteleder som da tar stilling til om tilrådningene skal følges opp.

Pris

Pr dag med skolebil og instruktør med inntil 3 personer i praktisk gjennomføring (08.00 – 16.00) lokalt hos de enkelte tjenestestedene: 13.010,- kr

ProduktPris
Komplett Kode 160-kurs, med all obligatorisk opplæring og kjøretøy til prøve26.320,- kr
Utgått kompetansebevis mindre enn 3 år (2 kjøretimer + kjøretøy til prøve)4.400,- kr
Utgått kompetansebevis mer enn 3 år (6 kjøretimer + kjøretøy til prøve)8.715,- kr
Enkelt kjøretime1.135,- kr
Kjøretøyleie til praktisk prøve2.340,- kr
Teoriundervisning1.150,- kr
Spesialisert del for brannbil6.235,- kr pr. deltaker
Spesialisert del for ambulanse4.000,- kr pr. deltaker
Vedlikeholdstrening med skolebrannbilene, lokal gjennomføring med inntil 4 mann pr dag – kl. 8-1618.715,- kr
(Tilsvarer fra 4.680,- kr pr deltaker)
Vedlikeholdstrening med skoleambulansen, lokal gjennomføring med inntil 3 mann pr dag – kl. 8-1615.470,- kr
(Tilsvarer fra 5.160,- kr pr deltaker)
Vedlikeholdstrening med liten bil, lokal gjennomføring med inntil 4 mann pr dag – Kl. 8-1613.010,- kr
(Tilsvarer fra 4.340,- kr pr deltaker)
Enkelt kjøretime med skolebrannbilene1.990,- kr
Ny sluttvurdering med skolebrannbilene3.280,- kr
Enkelt kjøretime med skoleambulansen1.665,- kr
Ny sluttvurdering med skoleambulansen2.955,- kr
Enkel kjøretime med liten bil1.135,- kr
Ny sluttvurdering med liten bil2.440,- kr
Teoriundervisning1.150,- kr