Hopp til innholdet

Spesialisert del – Brann

Målgruppe

Personell som er knyttet til brannvesen og som skal kjøre store kjøretøy

Gjennomføring

  • Gjennomgang av kjøregårdsøvelser
  • Utrykningsøvelser med brannbil (stor lastebil)

Varighet

Timebasert

Pris

5.845 kr pr deltaker

Om kurset

Dette kurset er et videregående kurs, og har til hensikt å tilpasse opplæringen fra kode 160-kurset til type oppdrag og kjøretøy i forhold til utrykningsførerens tjeneste. Kurset gjennomføres med utrykningsskolens brannbil.

Bakgrunn for kurset

Utrykningsforskriftens §36 sier;

”Den enkelte utrykningsfører skal til en hver tid ha den kompetanse som er nødvendig i forhold til type oppdrag og kjøretøy. Etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten plikter å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling”