Hopp til innholdet

Spesialisert del – Brann

Etter grunnopplæringen i utrykningskjøring (Kode 160) videreutvikles utrykningskompetansen til utrykningskjøring med fullskala brannbil.

Havarikommisjonen har uttalt at for å oppfylle kravene i utrykningsforskriften §§36 og 37 skal dette foregå i vektklasse til store kjøretøy, og Arbeidstilsynet har vist til Arbeidsmiljøloven og dens krav til ivaretakelse av sikkerhet under trening og øvelse at kjøretøyet bør være utstyrt med ekstra pedalsett for instruktør. Skolebrannbilene tilfredsstiller både krav til vektklasse og er utstyrt med ekstra pedalsett.

Innhold

  • Kartlegging
  • Veiledning/instruksjon
  • Sluttvurdering*

* Sluttvurderingen tar utgangspunkt i uttalte læringsmål og vurderingskriterier, og dokumenteres digitalt på tjenestestedets tilgang på skolebrannbilens intranettside.

Kurset er inkludert i våre Kode 160-kurs, mens for andre er kursavgiften 6.235,- kr pr person.

Dersom en deltaker senere er innblandet i ulykke med brannbil vil vi kunne legge frem underbyggende dokumentasjon av sluttvurderingen og dens kommentarer.