Hopp til innholdet

Spesialisert del – Ambulanse

Etter grunnopplæringen i utrykningskjøring (Kode 160) videreutvikles utrykningskompetansen til utrykningskjøring med ambulanse og pasienttransport, samt gjennomgang av korrekt pasientsikring (ryggleie, sideleie og bruk av pedimate-sele).

Statens vegvesen sin gruppe for undersøkelse analyse av ambulanseulykker uttalte i en oppsummeringsrapport at de hadde avdekket gjennomgående feil eller mangelfull sikring av pasienter.

Ettersom pasientsikring er et føreransvar har vi valgt å legge dette inn i våre Kode 160-kurs slik at du som kursdeltaker får en riktig kompetanse som fører av ambulanse.

Kravene i utrykningsforskriften §§36 og 37 sier at utrykningsføreren til enhver tid skal ha nødvendig kompetanse i forhold til type oppdrag og kjøretøy i utrykningsførerens tjeneste (ambulanse), og Arbeidstilsynet har vist til Arbeidsmiljøloven og dens krav til ivaretakelse av sikkerhet under trening og øvelse at kjøretøyet bør være utstyrt med ekstra pedalsett for instruktør. Skoleambulansen tilfredsstiller både krav til type oppdrag og kjøretøy, og er utstyrt med ekstra pedalsett.

Innhold

  • Kartlegging av utrykningskompetanse med type kjøretøy og pasientsikring
  • Veiledning/instruksjon – refleksjon, samtale og erfare pasientrollen
  • Sluttvurdering*

*Sluttvurderingen tar utgangspunkt i uttalte læringsmål og vurderingskriterier, og dokumenteres digitalt på tjenestestedets tilgang på skolebrannbilens intranettside.

Kurset er inkludert i våre Kode 160-kurs, mens for andre er kursavgiften 4.000,- kr pr person.