Hopp til innholdet

Spesialisert del – Ambulanse

Målgruppe

Personell som er knyttet til ambulansetjeneste

Gjennomføring

  • Gjennomgang av kjøregårdsøvelser
  • Pasientsikringskurs
  • Pasienttransport med og uten signaler 

Varighet

1 dag

Pris

3845,- kr pr deltaker

Om kurset

Dette kurset er et videregående kurs, og har til hensikt å tilpasse opplæringen fra kode 160-kurset til type oppdrag og kjøretøy i forhold til utrykningsførerens tjeneste. Kurset gjennomføres i forlengelse av kode 160-kurs med utrykningsskolens ambulanse, der deltakerne får opplæring i pasientsikring, samt oppleve pasientrollen under kjøring.

Bakgrunn for kurset

Utrykningsforskriftens §36 sier;

”Den enkelte utrykningsfører skal til en hver tid ha den kompetanse som er nødvendig i forhold til type oppdrag og kjøretøy. Etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten plikter å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling”